Zsörk Alapítvány

Természetvédelmi és kulturális tevékenységet folytató Alapítványunk azzal a fő céllal jött létre, hogy agrárerdészeti rendszerek, erdőkertek létrehozását és fenntartását támogassa és elősegítse. Hazánkban a mezőgazdasági termelés elenyésző részét képezik agrárerdészeti rendszerek, a gazdálkodók szinte egyáltalán nem ismerik ezt a kifejezést. Olyan összetett mezőgazdasági rendszerekről van szó, amelyek egy időben és térben több területhasználatot ötvöznek (erdészet, növénytermesztés és állattenyésztés) a területek többcélú hasznosítását valósítva meg ezáltal. Nyugat-Európában az utóbbi években fordult nagyobb figyelem az agrárerdészet felé, leginkább a konvencionális, monokultúrás nagyüzemi növénytermesztés által okozott természeti károk enyhítésével kapcsolatban. A nagyüzemi mezőgazdaság itthon is rohamosan tért hódít – és ez kétségkívül elkerülhetetlen is – ám Nyugat-Európában ez folyamat régebb óta tart és gyorsabb ütemben megy végbe. Ennek nem csak az az eredménye, hogy modern technológiákkal adott földterületen nagyobb hozamot érnek el, hanem az is, hogy az őshonos, természetes növényzet és élővilág kiszorul az egyre nagyobb arányban megművelt földekről, csökken a biodiverzitás, az ökoszféra szolgáltatások is kárt szenvedhetnek. Magyarországon még mindig jelentős a megműveletlen területek aránya, ami – nyilvánvaló hátrányai mellett – a biodiverzitás megőrzésének előnyével jár. Agrárerdészeti elemek, módszerek – még ha a kifejezés ismeretlen is – jelen vannak a magyar mezőgazdaságban: a fás legelőiket, szőlőhegyi kertjeiket ilyen elvek mentén művelő gazdák magas természeti értéket képviselő agrárerdészeti rendszereket üzemeltetnek anélkül, hogy tudnának róla. De itt említhetjük a tájhoz alkalmazkodó gyümölcsészetet, amelynek itthon nagy művelői és szakértői vannak, és amely termelési mód a Nyugat-Európában ismert agrárerdészetnél sokkal komplexebb rendszereket ismer és működtet. A legtöbb nyugat-európai országnak nem áll rendelkezésére a hagyományos tudásnak az a hihetetlenül értékes tárháza, amiből mi meríthetünk. Sajnos igen ritkán találkozik az ember olyan témakörrel – bármilyen területen – ahol azt érezhetné, hogy Magyarország erőforrásai nem maradnak el Nyugat-Európáétól, hogy az esélyek akár még nagyobbak, a lehetőségek talán még szélesebb körűek. Mi úgy véljük, nem túlzás azt állítani, hogy az agrárerdészet egy ilyen terület. Vegyük észre, hogy milyen értékek vannak a kezünkben, ne menjünk el a lehetőségeink mellett!