Zsörk Alapítvány

Tevékenységeink:

 • Természetvédelmi tevékenységek – természetvédelem a mezőgazdaságban
  • erdőkertek, agrárerdészeti rendszerek létrehozásának támogatása
  • Zsörk és környéke élővilágának, élőhelyeinek, mikroklímájának, természetrajzának felmérését célzó kutatás támogatása
  • a természetes növényzet és vizek megóvásának, a természeti környezet helyreállításának elősegítése
  • növény- és állatvilágról részletes adatok gyűjtésének elősegítése
  • környezetkímélő növénytermesztési módszerek megvalósításának és meghonosításának ösztönzése
  • környezetkímélő ívóvízellátás és szennyvízkezelés megvalósításának és meghonosításának támogatása
  • özönfajok inasának és a tájra jellemző fajok élőhelyei védelmének támogatása
  • megújuló és alternatív energiák felhasználásának elősegítése
  • az erdőkert alapelveinek bemutatásához és oktatásához segítség nyújtása
  • a környezetkímélő módon megtermelhető háztáji mintagazdaság létrehozásának támogatása

 

 • Kulturális tevékenységek – érték és hagyomány
  • Zsörk és a környező falvak természeti és építészeti örökségének megőrzése
  • Zsörk település és a környező falvak történetének kutatásának támogatása
  • helyi kulturális események, fesztiválok létrehozásának támogatása
Share This